ENVI
portal okoliša

ENVI sustav objavljen na mrežnim stranicama Hrvatske agencije za okoliš i prirodu

22. ožujka 2017. godine, na mrežnim stranicama Hrvatske agencije za okoliš i prirodu i mrežnoj stranici Informacijskog sustava zaštite okoliša na poveznicama www.azo.hr/ i http://iszo.azo.hr objavljen je ENVI sustav.

ENVI sustav je centralizirani središnji sustav koji preuzima, objedinjuje i na standardiziran način prezentira i dijeli informacije svih podsustava Informacijskog sustava zaštite okoliša. Glavna poveznica informacija sustava je lokacija - preko adresa obveznika, imena administrativnih jedinica ili ostalih vrsta geografskih imena preko koje se uspostavlja prostorno obilježje i povezuje s ostalim alfanumeričkim podacima dostupnim javnosti.
 

 

Uspostavom ENVI portala i pratećih komponenti:

• Pojednostaviti će se distribucija i razmjena okolišnih podataka s ostalim javnim tijelima i građanima
• Jednom prikupljani podaci o okolišu biti će stavljeni na korištenje za različite namjene od one za koju su prvotno prikupljane
• Agencija će jednostavnije ispunjavati obaveze za izvješćivanje prema EEA
• Okolišne informacije će biti lako dostupne krajnjem korisniku na svim razinama (od operativnih do donosioca odluka) radi izrade novih okolišnih politika
• Stanja okoliša na području republike Hrvatske će se moći jednostavnije usporediti s ostalim geografskim cjelinama, te dovesti u europski kontekst
• Omogućiti će sudjelovanja javnosti u kreiranju okolišnih politika u mjeri koja ne dovodi u pitanje nacionalnu sigurnost

ENVI sustav sastoji se od:

• ENVI portala okoliša: http://envi-portal.azo.hr/
• ENVI atlasa okoliša: http://envi.azo.hr/
• ENVI kataloga metapodataka: http://envi-metapodaci.azo.hr/geonetwork/