ENVI
portal okoliša

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu na Danima infrastrukture prostornih podataka (IPP 2015)

15 i 16. listopada 2015. godine na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održani su Dani infrastruktura prostornih podataka (Dani IPP 2015) u organizaciji Državne geodetske uprave te u suradnji s Geodetskim fakultetom i Gradom Zagrebom, Gradskim uredom za strategijsko planiranje i razvoj grada.

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu sudjelovala je s dva izlaganja na Danima IPP-a 2015.

Predstavnici HAOP-a su okupljene sudionike upoznali s Corine mrežnim portalom kao jedinstvenim mjestom za pristup, preuzimanje i analizu pokrova zemljišta Republike Hrvatske po Corine metodologiji.

Također, predstavljena je i uspostava mrežnih servisa za Corine pokrov zemljišta koji su potpuno harmonizirani i usklađeni s provedbenim pravilima Inspire direktive, te će uskoro biti objavljeni na Nacionalnom portalu prostornih podataka kao jedini harmonizirani servisi iz 2. skupine Inspire direktive.

Dodatne stručne informacije dostupne su u dokumentima Implementacija usluga preuzimanja usklađenih s Uredbom Komisije o međuoperativnosti i Nadogradnja postojećih CORINE baze podataka i izrada WEB GIS preglednika.