ENVI
portal okoliša

Studijski posjet izaslanstva Republike Moldove HAOP-u u sklopu TAIEX projekta

Izaslanstvo Republike Moldove je predvodio zamjenik glavnog direktora Agencije za katastar i zemljišne odnose g. Stefan Crigan, voditeljica odjela za geodeziju, kartiranje i geoinformacije gđa. Maria Ovdii i zamjenik odjela za geodeziju, kartiranje i geoinformacije g. Ivan Danii.
Tijekom studijskog posjeta izaslanstvu je predstavljen razvoj infrastrukture prostornih podataka u Republici Hrvatskoj od samih početaka do danas. Državna geodetska uprava u ulozi Nacionalne kontaktne točke zajedno s izaslanstvom Moldove su prepoznali HAOP kao instituciju s vrlo aktivnim procesima uspostave Nacionalne infrastrukture prostornih podataka i provođenja INSPIRE direktive.

U ime HAOP-a Neven Mileusnić, Jurica Ranj i Luka Katušić su prezentirali Agencijske geoportale prostornih podataka ENVI portal (envi-portal.azo.hr) i Bioportal (bioportal.hr). Navedeni su portali uspostavljeni u potpunosti sukladno provedbenim pravilima INSPIRE direktive i nacionalnog zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka te predstavljaju jedinstvenu platformu koja na standardiziran način preuzima, objedinjuje, prezentira i dijeli informacije svih podsustava Informacijskog sustava zaštite okoliša i prirode svim zainteresiranim dionicima i javnosti u svijetu putem uspostavljanih, javnih i standardiziranih web servisa za pregled (WMS) i preuzimanje (WFS) prostornih podataka.