ENVI
portal okoliša

U rad pušteni harmonizirani INSPIRE servisi za preuzimanje prostornih podataka

03. travnja 2017. godine u rad su pušteni i objavljeni na metakatalogu standardizirani i harmonizirani servisi za preuzimanje prostornih podataka Informacijskog sustava zaštite okoliša.
Servisi su u potpunosti usklađeni s trenutnim provedbenim pravilima INSPIRE direktive i dostupni, te opisani u ENVI katalogu metapodataka na poveznici:
http://envi-metapodaci.azo.hr/geonetwork/
 

 

 
Dostupni servisi su harmonizirani za informacijske sustave:
Centralni sustav upravljanja informacijama o odlagalištima
Emisije iz nepokretnih izvora
Informacijski sustav strateških karata buke i akcijskih planova
Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj
Očevidnik prijavljenih velikih nesreća
Pokrov i namjena korištenja zemljišta CORINE Land Cover
Registar onečišćavanja okoliša