ENVI
portal okoliša

INSPIRE

Što je INSPIRE Direktiva?

INSPIRE (INfrastructure for SPatial Information) Direktiva (2007/2/EZ) stupila na snagu 15. svibnja 2007. godine i provodit će se u različitim fazama, te se potpuna provedba očekuje 2019. godine.
INSPIRE direktiva ima za cilj stvoriti Europsku (EU) infrastrukturu prostornih podataka. To će omogućiti razmjenu prostornih podataka između organizacija javnog sektora i boljeg javnog pristupa prostornim informacijama diljem Europe.
INSPIRE direktiva u Hrvatsko zakonodavstvo u potpunosti je prenesena kroz zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13).

INSPIRE se temelji na nizu zajedničkih načela:
• podatke treba prikupljati samo jednom i održavati ih na mjestu gdje je to najučinkovitije.
• omogućiti kombiniranje, korištenje i dijeljenje prostornih podataka iz različitih izvora diljem Europe s mnogim korisnicima i aplikacijama.
• informacije prikupljene na jednoj razini i instituciji trebaju se dijeli na svim razina i institucijama
• prostorne informacije potrebne za učinkovito upravljanje na svim razinama trebaju biti lako i transparentno dostupne.
• brzo i lagano pronaći informacije kako se prostorni podaci mogu koristiti i pod kojim uvjetima su dostupne i mogu se koristiti.

INSPIRE direktiva obuhvaća podatke kroz 34 teme prostornih podataka raspoređene u tri priloga (Annex I, II i III), potrebne za uspješnu izgradnju sustava informacija o okolišu.
Više informacija o INSPIRE direktivi dostupno je na http://www.nipp.hr/ i na http://INSPIRE.jrc.ec.europa.eu/